Dun från hållbara källor

Inspiration till äventyr
< Tidigare inlägg Nästa inlägg >
Dun från hållbara källor
Råd och vägledning
04 October 2019

Dun från hållbara källor

Dunisolering är effektivt, håller länge och betraktas av många som en produkt i toppklass. Även om det är dyrt att producera dunfyllda produkter, är en dunprodukt av bra kvalitet så läcker att använda, 1att det kan tjänas många pengar om dunproducenterna väljer billiga produktionslösningar och inte sätter tid och resurser på att säkra djurens välfärd.

Mellan år 2010 och 2015 blev det tydligt att produktionen av dun till isolering behövde eftersyn. Djurvälfärdsorganisationen Four Paws International upptäckte många exempel på när gäss, som blev använda till dunproduktion, både tvångsmatades och blev dunplockade levandes. 

Det blev snabbt klart för friluftsbranchen att detta inte var hållbart, när vi och våra kunder alla älskar naturen och de djur som är dess permanenta invånare. 

Detta resulterade i att en av världens största producenter av dun, Allied Feather & Down, satte igång ett projekt som skulle se efter deras underleverantörers produktionsmetoder. Projektet blev genomfört i samarbete med The North Face och tog 15 månader. Resultatet blev att Responsible Down Standard (RDS) blev utvecklat. 

RDS logoResponsible Down Standard – för allas bästa

RDS är ett system som säkrar dokumentation och öppenheten av dunisolerings produktionen. RDS ställer krav om att dunen kommer från slaktade djur och att inga levande djur blir dun plockade. Tvångsmatning av djuren är förbjudet och RDS-systemet ställer också en rad konkreta krav på dokumentation och spårning av dunet, för att vi ska kunna lita på att RDS certifierade dun följer reglerna för produktionen. 

Ägandet av RDS-systemet blev anförtrott till den globala non-profit-organisationen Textile Exchange. Textile Exchange är idag en garanti för att de tillverkare som levererar RDS-godkända dun blir certifierade och kontrollerade. 

Friluftsbranchens producenter av dunisolerade kläder och utrustning kan således relativt enkelt säkerhetsställa att deras varor inte innehåller dun från levande gäss och änder eller från djur som tvångsmatats. Det hjälper till med att säkra levnadsvillkåren för över 400 miljoner gäss och änder som levererar dun och fjädrar till sköna, varma produkter som är så populära. 

Andra metoder för prioritering av djurvälfärd

Några producenter har valt deras egna metoder för att säkra djurvälfärden i dunproduktionen:

 • Fjällräven har deras eget "Down promise" som av djurvälfärdsorganisationen Four Paws International för tillfället kallas den högsta nivån i världen av kontolle och spårning av djurvälfärden inom dunproduktionen. 
Exempel på vad denna höga nivå omfattar:
 • Gäss och änder blir inte, om det kan undgås - transporterade i burar, men går själv in i special designade lastbilar.
 • Fjällräven gör själv granskningar mer än en gång om året. 
 • Vid alla granskningar närvarar en svensk djurläkare. 
Se mer om Fjällrävens Down Promise här:
 • Yeti har också satt upp en rad egna regler, som ligger som grund för dunkvaliteten. De kallar deras förordningar Yeti Etisk Dun Kodeks :
Yeti Etisk Dun Kodeks har några av de samma fokuspunkter som RDS:
 • Dun ska komma från köttproduktion. Plockning av levande djur är inte tillåtet. 
 • Tvångsmatning är inte tillåtet.
 • Djuren ska vara frigående men ha tillgång till mat, vatten, skydd och ljus. 
 • Djurflockens storlek är begränsad och övervakad.
 • Det finns regler för hantering och transport av djuren. 
 • All produktion av dun görs i Europa.
 • Allt kontrolleras av The International Down & Feather Laboratories.
Om du gärna vill prioritera djurvälfärd när du väljer dunprodukter, så ska du komma ihåg att undersöka om producenten gör något för att prioritera den. På Eventyrsport kan du hitta många produkter var djurvälfärden är prioriterad. 
RDS-certifierade producenter:
Andra producenter som aktivt prioriterar djurvälfärd: 


Råd och vägledning
Posted: October 04, 2019
Författare: Eventyrsport Blogger