Förstahjälp vid bi- och getingstick

Inspiration till äventyr
< Tidigare inlägg Nästa inlägg >
Förstahjälp vid bi- och getingstick
Råd och vägledning
02 Augusti 2018

Förstahjälp vid bi- och getingstick

Det är få djur på några centimeter som kan skapa samma rädsla och panik hos de flesta som biet och getingen kan. Och med goda skäl. Ett stick kan vara riktigt obehagligt, och om du är allergisk kan det till och med vara farligt.

Bin och getingar - pest eller kolera?

Bzzzz! Oavsett om det är ett bi eller en geting som närmar sig med sitt karakteristiska surr, så är det få av oss som vill bekanta sig med den surrande insekten. Både bin och getingar kan sticka och injicera gift under huden, vilket kan vara ganska smärtsamt.

Bin är i grunden fridfulla och måste provoceras mycket för att de ska sticka. Om de trots allt sticker injicerar de dock mycket mer gift i huden än getingen. Å andra sidan har biets sting tagg och faller av och stannar kvar i huden. Biet kan således aldrig sticka mer än en gång, och bristen på sting innebär att biet inte kan överleva efter att ha stuckit sitt offer.

Getingens sting är vanligtvis mindre smärtsam, bl.a. på grund av den minskade mängden gift, men dess mer aggressiva temperament gör inte upplevelsen mindre obehaglig. Getingstinget har mycket färre hullingar och stannar därför sällan i huden. Det betyder att getingen har förmågan att sticka många gånger i rad. Jämfört med bi-stick är geting-stick det vanligaste eftersom getingen lockas av kött och sockerhaltiga livsmedel och avfall och därför ofta kommer närmare oss människor.


Hur vet jag skillnaden mellan bin och getingar?

Biet är tjockare och fylligare än getingen. Bakkroppen är rundad och har svaga bruna och gula ränder. Getingen är mer blank och utan hår och har en smal midja i mitten. Bakkroppen är spetsig och ränderna är mer uttalade.


Första hjälpen vid stick

Vid stick, oavsett vilken av de två typerna, är det viktigt att söka sig bort från insekterna så att du inte blir stucken igen. Bin rör sig ofta i svärmar, och som nämnts har getingar möjlighet att sticka flera gånger i rad.

Ta bort taggen ur sticket om det är ett bi-stick. Giftblåsan, som pumpar giftet från insekternas bakkropp ner genom stinget, förblir fäst vid stinget med bin. Små muskler fortsätter att pressa runt urinblåsan, även om biet sedan länge är försvunnet. Ju snabbare taggen tas bort, desto mindre gift riskerar du att utsättas för. Använd helst pincett för att ta bort hela stinget. Om det är svårt att få tag på kan du börja med att helt enkelt ta bort giftblåsan genom att skrapa av huden med en kniv, ett kreditkort eller liknande.

Om du har en giftsugare, använd den genom att placera den över bettet och dra sedan uppåt på kolven så att giftet sugs ut.

Slutligen rengör stinget och täck med ett plåster.

Stinget kommer att orsaka smärta, rodnad och svullnad i alla dagar på grund av giftet, oavsett om du är allergisk eller inte. Om svullnaden ökar istället för att minska bör du söka läkarvård.

För att dämpa svullnaden från kontakten kan området kylas ner med en ispåse insvept i t.ex. en handduk. Det hämmar också spridningen av giftet till andra delar av kroppen.

Om stinget gör ont mycket kan du kanske ta lätta smärtstillande medel, och vid svår klåda kan det hjälpa till att ta antihistaminer.


Är jag allergisk mot bin eller getingar?

Insektsallergi är inte medfödd och är sällan ärvt. Det kan förekomma hos vem som helst - utan undantag - och gör det ofta först efter att du har blivit stucken några gånger.

Allergin uppstår eftersom kroppen helt irrationellt börjar uppfatta några annars ofarliga proteiner i insekticiden som ett potentiellt hot. Kroppen blir således överkänslig för giftet och kommer, genom insektsbett, att initiera en överdriven reaktion för att skydda sig själv. Graden av allergi kan variera - från ökad lokal irritation till hela kroppen som går in i så kallad chock.

Mild allergi mot insektsgift manifesterar sig som kliande utslag och svullnad. Vid allvarligare allergier kan andningssvårigheter, kräkningar, täthet i bröstet, yrsel och eventuellt svimning uppstå.

Om det finns tecken på en allvarlig allergisk reaktion efter ett insektsbett är det viktigt att du inte väntar på ytterligare symtom innan du vidtar åtgärder. Ring 1-1-2 omedelbart och se till att giftblåsan är helt borttagen från sticket.


Hur undviker jag bin och getingar?

 Det finns många råd om hur man undviker de randiga, surrande plågande andarna. Här kan du läsa några av dem: 

  • Getingar lockas av söta saker, så var särskilt uppmärksam när du dricker eller äter ute, eller ta inte med dig mat och dryck med socker. 
  • Snurrar plötsligt bin eller getingar runt dina öron, försök att hålla dig lugn. Sitt stilla eller gå lugnt bort från insekterna. Det uppmuntrar dem bara om du viftar armarna vilt eller slår efter dem. 
  • Bin sägs avvisas av lukten av kryddnejlikaolja. Smörj vid behov. lite kryddnejlikaolja på utsatta delar av kroppen.
  •  Ett husråd säger att getingar tror att det regnar och söker tillbaka till boet om man försiktigt sprutar vatten på dem, t.ex. med en vattenspruta. 
  • Kontrollera om det finns getingbon, t.ex. om du ska klippa häckar eller städa på vinden. 
  • Kasta aldrig eller slå ett getingbo eller en bikupa.


Källor: Lægehåndbogen og Astma Allergi Danmark


Se även:

Myggnät och insektskydd


Foto: Aaron ScamihornRåd och vägledning
Inlagd: Augusti 02, 2018
Författare: Eventyrsport Blogger