Laddar...

EU dataskyddförordning och Eventyrsport

Den 25 maj 2018 träder EU kommissionens dataskyddsförordning (eller GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Det är en förordning som skapar en likvärdighet hur företag får samla in, spara och behandla personuppgifter om medborgare inom EU. Förordningen är implementerad i hela EU – och EÖS områden och den gäller för alla företag som säljer varor /och/eller sparar data om medborgare i Europa, inklusive företag från andra kontinenter. Förordningen ska ge medborgare inom EU en större insikt i hur och vart deras persondata sparas och behandlas och ställer samtidigt stränga krav till företagen om att de ska upplysa medborgarna om vad deras data används till.

Här nedanför kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter

Uppgifter om våran behandling av dina personuppgifter m.m.

Vi är ansvariga för datorn – hur kontaktar du oss?

Eventyrsport A/S är ansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi har mottagit från dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedanför.

Eventyrsport A/S
Sletvej 50S
8310 Tranbjerg J
Danmark
CVR-nr.: 21425192
Telefon: 08-446 890 20
Öppet: Vardagar: 11.00 - 15.00
Mail: kundservice@eventyrsport.se

Syftet med och rättsgrundlaget för behandlingen av dina personuppgifter

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är:

- Att kunna leverera dina varor när du handlar hos oss och att ge dig den bästa servicen vid efterföljande kontakt om ditt köp.

- Att kunna marknadsföra oss till dig när du ger oss lov om det – t.ex vid prenumeration av nyhetsbrev.

- Att kunna personliggöra och anpassa vår hemsida samt vår marknadsföring till dig som kund för att du ska få den bästa möjliga upplevelse med Eventyrsport

- Att analysera besöksdata på hemsidan genom statistisk analys t.ex genom Google Analytics

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter om dig enligt persondataförordningen, det vill säga uppgifter som namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vi behandlar även uppgifter som t.ex ditt besöksmönster på vår hemsida, din placering samt uppgifter om vilken dator eller enhet du besöker vår hemsida ifrån.
När du upprättar ett kundkonto hos oss har vi även uppgifter om ditt användarnamn samt din inloggningshistorik.

Mottagare eller kategorier av mottagare

I Eventyrsport A/S har vi några pålitliga samarbetspartners som hjälper oss med att anpassa vår marknadsföring och ge en ännu bättre service i framtiden.

Vi använder t.ex oavhängiga recensionsplattformen Trustpilot till att få feedback från er kunder när ni handlar hos oss.

Utöver detta ger vi vidare nödvändiga uppgifter till samarbetspartners som ska ha de för att kunna leverera varor till dig som t.ex Postnord.
Eventyrsport A/S säljer INTE uppgifter om dig!

Överföring till mottagare i tredjeland här under internationella organisationer

Några av våra samarbetspartners överför personuppgifter till länder utanför EU och EÖS, bland annat till USA och Australien

När data överförs till mottagare i länder utanför EU och EÖS är dina personuppgifter omfattade av en eller flera säkerhetsföranstaltningar som krävs i dataskyddsförordningen. Eventyrsport står inne för att överföringen sker i samråd med dataskyddsförordningen och dina personuppgifter är säkra.

Alla mottagare är antingen certifierade i en godkänd överföringsplan som t.ex EU-US Privacy Shield eller EU Kommissionens standardbestämmelser.

Vart dina personuppgifter kommer ifrån

De personuppgifter vi har om dig kommer ifrån de uppgifter du som kund har gett oss. Vi varken köper eller säljer personuppgifter till eller från tredjepart.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan just nu inte säga hur länge vi kommer att spara dina personuppgifter. Dock kan vi säga att vi lägger vikt på tekniska möjligheter för att bortskaffa data samt att vi ska kunna ge våra kunder en bra service t.ex i förbindelse med en reklamation eller garanti.

Skydd av dina personuppgifter

Eventyrsport tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Det vill säga att vi alltid sparar din data krypterad när det är tekniskt möjligt. Vi har stora krav på vem som har tillgång till personuppgifterna i vår databas. All tillgång till dina personuppgifter, både fysiskt och elektroniskt är skyddad genom tillgångskontroll och rättighetskontroll.

Vi garanterar även att vi aldrig vill be dig om att uppge ditt lösenord, kreditkort eller bankuppgifter på mail.

Vi rekommenderar att du följer dessa goda råd för att säkra dina personuppgifter på nätet:
- Lösenord är personliga och ska inte delas med andra än dig själv.
- Byt dina lösenord ofta.
- Använd inte samma lösenord på olika ställen på internet.
- Uppge aldrig dina bankuppgifter, kreditkort eller lösenord i ett email eller efter att ha följt en länk.

Rätten till att ta tillbaka ditt godkännande:

Detta kan du göra genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna som framgår ovanför.
Om du väljer att ta tillbaka ditt godkännande, påverkar detta inte lagligheten av vår behandling av dina personuppgifter på bakgrund av att du tidigare godkänt och upp till tidpunkten för tillbakadragningen.
Om du tillbakadrar ditt godkännande så bliver det först verkställt från denna tidpunkt.

Dina rättigheter

Du har efter dataskyddsförordningen en rad rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter

Om du vill använda dig av dina rättigheter så ska du kontakta oss.

Rätt till att se uppgifter

Du har rätt till att få insikt i de uppgifter vi har sparat om dig samt andra uppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt till att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till borttagning

I särskilda tillfällen har du rätt till att ta bort uppgifter om dig innan tidpunkten för vår generella bortskaffelse av data.

Rätt till att begränsa behandlingen

Du har i vissa tillfällen rätt till att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt till att begränsa behandlingen så får vi framöver endast behandla uppgifter - bortsett från lagring - med ditt samtycke eller med hänsyn till rättskrav eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt till opposition

Du kan alltid ta tillbaka ditt godkännande. Du har vissa tillfällen rätt till att göra en opposition mot vår annars lagliga behandling av dina uppgifter.
Du kan också göra en opposition mot behandlingen av dina uppgifter till direkt marknadsföring.

Rätt till att transmittera uppgifter ( dataportabilitet)

Du har i vissa tillfällen rätt till att motta dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format samt att få överför dessa uppgifter från en dataansvarig till en annan.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i Dataskyddsinspektionens vägledning om de registrerades rättigheter som du hittar på
https://www.datainspektionen.se/

Klagomål till Datainspektionen

Du har rätt till att klaga till Datainspektionen om du inte är nöjd med det sättet vi behandlar dina personuppgifter på. Du hittar Datainspektionens kontaktuppgifter på: https://www.datainspektionen.se/

Cookies

Eventyrsport använder cookies. Se vår cookiepolitik här